Nr Karty
116/2020
Temat dokumentu
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu
Wycinka drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku daglezja zielona odmiana szara, rosnącego na terenie działki o numerze 1566/11, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem w Rybniku – Zamysłowie
Znak sprawy
EK-I.6131.698.2014
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 11 grudnia 2014
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik - Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 11 grudnia 2014
Publikacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)