Nr Karty
120/2020
Temat dokumentu
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu
Wycinka drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki o numerze 2568/51, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Dworek w Rybniku
Znak sprawy
Ek-I.6131.815.2014
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 11 grudnia 2014
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik - Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 11 grudnia 2014
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)