Nr Karty
132/2020
Temat dokumentu
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu
Wycinka drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie działki o numerze 5305/66, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stanisława Konarskiego w Rybniku
Znak sprawy
Ek-I.6131.625.2014
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 15 grudnia 2014
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik - Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 15 grudnia 2014
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)