Nr Karty
133/2020
Temat dokumentu
ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu
Wycinka drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku świerk srebrny, rosnących na terenie działki o numerze 600/22, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Działkowców w Rybniku – Chwałowicach
Znak sprawy
Ek-I.6131.633.2014
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 17 grudnia 2014
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik - Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 17 grudnia 2014
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Publikacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 11 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)