Nr Karty
399/2015
Temat dokumentu
Karta informacyjna - decyzja
Nazwa dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 11,00 m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 640/25, położonej przy ulicy Fabrycznej 47 w Rybniku - Gotartowicach.
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 11,00 m2 krzewów gatunku żywotnik zachodni, rosnących na terenie działki o numerze 640/25, położonej przy ulicy Fabrycznej 47 w Rybniku - Gotartowicach.
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.515.2015
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 13 sierpnia 2015
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik - Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 13 sierpnia 2015
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 012; tel. 43-92-012 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 13 sierpnia 2015 r.