Nr Karty
403/2015
Temat dokumentu
Karta informacyjna - decyzja
Nazwa dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 626/9, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie działki o numerze 626/9, położonej przy ulicy Wincentego Witosa w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.356.2015
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 13 sierpnia 2015
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik - Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 13 sierpnia 2015
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 13 sierpnia 2015 r.
Aktualizacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)