Nr Karty
18/2016
Temat dokumentu
karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dot. wydania zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew gat. Topola kanadyjska, rosnących na terenie działek 2082/145, 2085/145, 3593/9, 2325/9, położonych przy ul. Św. Józefa 4 w Rybniku
Opis dokumentu
Wniosek dot. wydania zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew gat. Topola kanadyjska, rosnących na terenie działek 2082/145, 2085/145, 3593/9, 2325/9, położonych przy ul. Św. Józefa 4 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.1169.2015
Dokument wytworzył
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku z siedzibą: ul. Św. Józefa 4, 44-200 Rybnik dnia 10 listopada 2015
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik; pok. 012; tel. 43-92-012 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 14 stycznia 2016 r. Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II)