Nr Karty
19/2016
Temat dokumentu
Karta informacyjna - decyzja
Nazwa dokumentu
wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew gat. Topola kanadyjska, rosnących na terenie działek 2082/145, 2085/145, 3593/9, 2325/9, położonych przy ul. Św. Józefa w Rybniku
Opis dokumentu
wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew gat. Topola kanadyjska, rosnących na terenie działek 2082/145, 2085/145, 3593/9, 2325/9, położonych przy ul. Św. Józefa w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.1169.2015
Dokument wytworzył
Trybuś-Matuła Patrycja dnia
Dokument zatwierdził
z upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika Jarosław Kuźnik - Naczelnik Wydziału Ekologii dnia
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 14 stycznia 2016 r. Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II)
Aktualizacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)