Nr Karty
208/2016
Temat dokumentu
Karta informacyjna - decyzja
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usuniecie drzewa w Rybniku - Maroko - Nowinach
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk kłujący w Rybniku - Maroko - Nowinach
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.25.2016
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 15 lutego 2016
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik - Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 15 lutego 2016
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-012 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 15 lutego 2016 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)