Nr Karty
347/2016
Temat dokumentu
Karta informacyjna -wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Przemysłowej 3 w Rybniku - Paruszowcu - Piaskach
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku grab pospolity przy ul. Przemysłowej 3 w Rybniku - Paruszowcu - Piaskach
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.248.2016
Dokument wytworzył
DMS Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Przemysłowa 3; 44-203 Rybnik dnia 18 marca 2016
Dokument zatwierdził
brak dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 28 kwietnia 2016 r. Adam Widenka (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 28 kwietnia 2016 r. Adam Widenka (Inspektor Ek-I)