Nr Karty
363/2016
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Rudzkiej 238B w Rybniku-Chwałęcicach
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ul. Rudzkiej 238B w Rybniku-Chwałęcicach
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.80.2016
Dokument wytworzył
Klub Żeglarski „CIOSEK” z siedzibą: ul. Rudzka 238B; 44 – 292 Rybnik dnia 2 lutego 2016
Dokument zatwierdził
brak dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 28 kwietnia 2016 r. Adam Widenka (Inspektor Ek-I)