Nr Karty
364/2016
Temat dokumentu
Karta informacyjna - decyzja
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew przy ul. Rudzkiej w Rybniku-Chwałęcicach
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna przy ul. Rudzkiej w Rybniku-Chwałęcicach
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.80.2016
Dokument wytworzył
Małgorzarta Drożdż dnia 19 kwietnia 2016
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik - Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 19 kwietnia 2016
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 28 kwietnia 2016 r. Adam Widenka (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)