Nr Karty
403/2016
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew w Rybniku-Kłokocinie
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 11 sztuk drzew gatunków: modrzew europejski – 1 szt., sosna czarna – 3 szt., sosna zwyczajna – 7 szt. w Rybniku-Kłokocinie
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.24.2016
Dokument wytworzył
Osoba fizyczna dnia 12 stycznia 2016
Dokument zatwierdził
brak dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 28 kwietnia 2016 r. Adam Widenka (Inspektor Ek-I)