Nr Karty
526/2016
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew w Rybniku – Meksyku
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna w Rybniku – Meksyku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Dokument wytworzył
Osoba fizyczna dnia 17 czerwca 2016
Dokument zatwierdził
nie dotyczy dnia 17 czerwca 2016
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 3 sierpnia 2016 r. Adam Widenka (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 3 sierpnia 2016 r. Adam Widenka (Inspektor Ek-I)