Nr Karty
527/2016
Temat dokumentu
Karta informacyjna - decyzja
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew w Rybniku – Meksyku
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna w Rybniku – Meksyku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 8 lipca 2016
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 8 lipca 2016
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
brak
Uwagi
brak
Publikacja: 3 sierpnia 2016 r. Adam Widenka (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 3 sierpnia 2016 r. Adam Widenka (Inspektor Ek-I)