Nr Karty
621/2016
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów udzielonego Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK Jankowice
Opis dokumentu
Zmiana adresata zezwolenia na Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział KWK ROW w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 10
Obszar, którego dotyczy dokument
Wykorzystanie odpadów do utwardzania powierzchni terenu i wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 13 października 2016
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 13 października 2016
Miejsce przechowywania dokumentu
UM Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 2 listopada 2016 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 2 listopada 2016 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)