Nr Karty
637/2016
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów Salonu wraz z Autoryzowaną Stacją Obsługi "HYUNDAI", prowadzonego przez Stawowy Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Czarnej 22
Obszar, którego dotyczy dokument
Działania w wyniku których powstają odpady dotyczą Salonu wraz z Autoryzowaną Stacją Obsługi "HYUNDAI", położonego w Rybniku przy ul. Gliwickiej 114
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 25 października 2016
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 25 października 2016
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 14 listopada 2016 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 14 listopada 2016 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)