Nr Karty
96/2017
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Władysława Hibnera 20 w Rybniku
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Władysława Hibnera 20 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.2.2017
Dokument wytworzył
INTERCORP Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Władysława Hibnera 20; 44 - 200 Rybnik dnia 2 stycznia 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 2 stycznia 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 8 marca 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 8 marca 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)