Nr Karty
97/2017
Temat dokumentu
Karta informacyjna - decyzja
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew przy ulicy Władysława Hibnera w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku lipa drobnolistna przy ulicy Władysława Hibnera 20 w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.2.2017
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 8 marca 2017
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Rafał Kołodziej – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska dnia 8 marca 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 8 marca 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 25 marca 2020 r. Bogusława Drozdowska (Inspektor Ek-I)