Nr Karty
154/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zezwolenie na transport odpadów
Opis dokumentu
Transport odpadów prowadzony przez Rybnickie Służby Komunalne z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowickiej 41B
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar całego kraju
Znak sprawy
Ek-I.6233.2.2017
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 1 lutego 2017
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 1 lutego 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
UM Rybnik, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 6 kwietnia 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 6 kwietnia 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)