Nr Karty
163/2017
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Lipowej w Rybniku
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Lipowej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.160.2017
Dokument wytworzył
Osoba fizyczna dnia 22 marca 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 22 marca 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 14 kwietnia 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 14 kwietnia 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)