Nr Karty
169/2017
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Mikołowskiej 136 w Rybniku
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola berlińska przy ulicy Mikołowskiej 136 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.172.2017
Dokument wytworzył
U.T. EDRO-TRANS Eugeniusz Ptak z siedzibą: ul. Mikołowska 136; 44 - 203 Rybnik dnia 30 marca 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 30 marca 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 20 kwietnia 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 20 kwietnia 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)