Nr Karty
179/2017
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Wysokiej 8 w Rybniku
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa przy ulicy Wysokiej 8 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.221.2017
Dokument wytworzył
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą: ul. Wyzwolenia 35; 44 - 200 Rybnik dnia 25 kwietnia 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 25 kwietnia 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 27 kwietnia 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 27 kwietnia 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)