Nr Karty
205/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Dokument dotyczy zezwolenia na wykorzystanie odpadów w produkcji mieszaniny stanowiącej podłoże służące do rekultywacji terenów zdegradowanych
Obszar, którego dotyczy dokument
Zmiana zezwolenia dotyczy uwzględnienia w nim nowych rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania
Znak sprawy
Ek-I.6233.16.2016
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 14 marca 2017
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 14 marca 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 22 maja 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 22 maja 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)