Nr Karty
207/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zezwolenie na zbieranie odpadów
Opis dokumentu
Działania w zakresie zbierania odpadów prowadzone przez przedsiębiorcę: Gabriela Oleszczak
Obszar, którego dotyczy dokument
Punkt skupu złomu
Znak sprawy
Ek-I.6233.3.2017
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 10 kwietnia 2017
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 10 kwietnia 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 22 maja 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 22 maja 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)