Nr Karty
214/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu zajmującego się obróbką metali oraz montażem i demontażem urządzeń górniczych
Obszar, którego dotyczy dokument
Zmiana pozwolenia Ek I-7663/00055/10 w zakresie zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów
Znak sprawy
Ek-I.6221.3.2017
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 27 kwietnia 2017
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 27 kwietnia 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
UM Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 30 maja 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 30 maja 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)