Nr Karty
218/2017
Temat dokumentu
Karta infromacyjna - wnisoek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy Wodzisławskiej
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.971.2016
Dokument wytworzył
Osoba fizyczna dnia 26 września 2016
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 16 maja 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 30 maja 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 30 maja 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)