Nr Karty
225/2017
Temat dokumentu
ochrona wód
Nazwa dokumentu
Wniosek o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego
Opis dokumentu
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych
Obszar, którego dotyczy dokument
Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego
Znak sprawy
Ek-I.6341.17.2017
Dokument wytworzył
Koltrans Logistic Sp. z o.o. dnia 29 maja 2017
Dokument zatwierdził
nie dotyczy dnia
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
nie dotyczy
Uwagi
nie dotyczy
Publikacja: 1 czerwca 2017 r. Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 1 czerwca 2017 r. Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I)