Nr Karty
229/2017
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)
Znak sprawy
Ar-III.6721.9.2016
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 5 maja 2017
Dokument zatwierdził
dnia
Publikacja: 2 czerwca 2017 r. Sebastian Witek (Inspektor Ar-III)
Aktualizacja: 2 czerwca 2017 r. Sebastian Witek (Inspektor Ar-III)