Nr Karty
237/2017
Temat dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)
Nazwa dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)
Opis dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Niepodległości (MPZP 37-1)
Obszar, którego dotyczy dokument
obszar w rejonie ulicy Niepodległości
Znak sprawy
Ar-III.6721.9.2016
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 12 czerwca 2017 r. Sebastian Witek (Inspektor Ar-III)
Aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Sebastian Witek (Inspektor Ar-III)