Nr Karty
241/2017
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2)
Nazwa dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2)
Opis dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Karłowicza (MPZP 19-2)
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Karłowicza
Znak sprawy
Ar-I.6721.1.2014
Dokument wytworzył
Prezydent Miasta Rybnika dnia
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury- Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 14 czerwca 2017 r. Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III)
Aktualizacja: 14 czerwca 2017 r. Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III)