Nr Karty
254/2017
Temat dokumentu
ochrona wód
Nazwa dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne
Opis dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w postaci poboru, piętrzenia, retencjonowania i odprowadzania wody na potrzeby eksploatacji kompleksu stawów
Obszar, którego dotyczy dokument
szczególne korzystanie z wód
Znak sprawy
Ek-I.6341.12.2017
Dokument wytworzył
JamickaM dnia 27 czerwca 2017
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 27 czerwca 2017
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
nie dotyczy
Uwagi
nie dotyczy
Publikacja: 30 czerwca 2017 r. Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 30 czerwca 2017 r. Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I)