Nr Karty
264/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Wytwarzanie odpadów przez WTC Sp. z o.o. w wyniku prowadzonych w stacji serwisowej napraw samochodów ciężarowych
Obszar, którego dotyczy dokument
Stacja serwisowa położona w Rybniku przy ul. Gliwickiej 179
Znak sprawy
Ek-I.6221.2.2017
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 29 maja 2017
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 29 maja 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 12 lipca 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 12 lipca 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)