Nr Karty
265/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Wniosek dotyczy pozwolenia obejmującego zakłady Lubar S.A. położone w Rybniku przy ul. Frontowej 10D, ul. Konarskiego 159A i ul. Rymera 19
Obszar, którego dotyczy dokument
Zmiana w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację
Znak sprawy
Ek-I.6221.5.2017
Dokument wytworzył
Lubar S.A., ul. Konarskiego 159A, 44-274 Rybnik dnia 29 maja 2017
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Zmiana dotyczy decyzji Ek I-7663/00042/08 z dnia 20.08.2008 r.
Publikacja: 12 lipca 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 12 lipca 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)