Nr Karty
268/2017
Temat dokumentu
ochrona wód
Nazwa dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne
Opis dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego - wylotów do cieku oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci odprowadzania ścieków opadowych
Obszar, którego dotyczy dokument
Wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód
Znak sprawy
Ek-I.6341.16.2017
Dokument wytworzył
JamickaM dnia 19 lipca 2017
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 19 lipca 2017
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
nie dotyczy
Uwagi
nie dotyczy
Publikacja: 20 lipca 2017 r. Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 20 lipca 2017 r. Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I)