Nr Karty
293/2017
Temat dokumentu
ochrona wód
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Rybniku przy ul. Łabędziej
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 152 Prawa ochrony środowiska
Znak sprawy
Ek-I.6222.37.2017
Dokument wytworzył
osoba fizyczna dnia 3 sierpnia 2017
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pokój nr 013
Publikacja: 4 sierpnia 2017 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 4 sierpnia 2017 r. Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I)