Nr Karty
302/2017
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1515_A w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej 3
Obszar, którego dotyczy dokument
44-200, ul. Zebrzydowicka 3
Znak sprawy
Ek-I.6222.39.2017
Dokument wytworzył
P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa dnia 28 lipca 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 10 sierpnia 2017 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 10 sierpnia 2017 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)