Nr Karty
306/2017
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ulicy ks. Konrada Szwedy w Rybniku z obowiązkiem dokonania nasadzeń zastępczych
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.373.2017
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 11 sierpnia 2017
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 11 sierpnia 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 11 sierpnia 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 11 sierpnia 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)