Nr Karty
333/2017
Temat dokumentu
ochrona wód
Nazwa dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne
Opis dokumentu
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód-odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu
Obszar, którego dotyczy dokument
szczególne korzystanie z wód-odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu
Znak sprawy
Ek-I.6341.28.2017
Dokument wytworzył
JamickaM dnia 18 sierpnia 2017
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 18 sierpnia 2017
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
nie dotyczy
Uwagi
nie dotyczy
Publikacja: 4 września 2017 r. Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 4 września 2017 r. Malwina Jamicka (Inspektor Ek-I)