Nr Karty
343/2017
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Rudzkiej
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.403.2017
Dokument wytworzył
Tarasowa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Dworska 30; 44 - 292 Rybnik dnia 7 sierpnia 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 7 sierpnia 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 12 września 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 12 września 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)