Nr Karty
345/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Decyzja umarzająca postępowania
Opis dokumentu
Umorzenie postępowania w sprawie udzielenia Panu Patrykowi Pelczarskiemu, przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL Patryk Pelczarski, zezwolenia na zbieranie odpadów
Obszar, którego dotyczy dokument
Zbieranie odpadów przewidywane było w Rybniku przy ul. Patriotów
Znak sprawy
Ek-I.6233.18.2017
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 10 sierpnia 2017
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 10 sierpnia 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 12 września 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 12 września 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)