Nr Karty
355/2017
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących przy ulicach Ogrodowej i Obywatelskiej w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.445.2017
Dokument wytworzył
PGG Sp. z o.o. KWK ROW z siedzibą: ul. Jastrzębska 12; 44 - 253 Rybnik dnia 22 sierpnia 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 22 sierpnia 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 14 września 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 14 września 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)