Nr Karty
369/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Zagospodarowanie odpadami terenów zdegradowanych działalnością górniczą przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
Wykorzystanie odpadów dotyczy prac prowadzonych w rejonie terenu rekultywacyjnego KWK Chwałowice "Żeberko"
Znak sprawy
Ek-I.6233.19.2017
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 24 sierpnia 2017
Dokument zatwierdził
SzwagierczakW dnia 24 sierpnia 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 22 września 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 22 września 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)