Nr Karty
370/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Działania prowadzone przez Sego Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. Kolberga 65
Obszar, którego dotyczy dokument
Przetwarzanie odpadów dotyczy demontażu odpadów wielkogabarytowy i eksploatowanej w zakładzie instalacji grzewczej
Znak sprawy
Ek-I.6233.13.2016
Dokument wytworzył
SzwagierczakW dnia 6 września 2017
Dokument zatwierdził
KuźnikJ dnia 6 września 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 22 września 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 22 września 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)