Nr Karty
375/2017
Temat dokumentu
ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej, której moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
Opis dokumentu
Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej 50421 operatora T-Mobile Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Pod Lasem
Obszar, którego dotyczy dokument
Zgłoszenie instalacji na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska
Znak sprawy
Ek-I.6222.42.2017
Dokument wytworzył
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa dnia 25 sierpnia 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 25 września 2017 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 25 września 2017 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)