Nr Karty
381/2017
Temat dokumentu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38)
Nazwa dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Opis dokumentu
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Obszar, którego dotyczy dokument
Obszar w rejonie ulicy Hotelowej
Znak sprawy
Ar-III.6721.10.2016
Dokument wytworzył
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach dnia 21 sierpnia 2017
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, pok. 056, tel. 0 32 43-92-056
Publikacja: 26 września 2017 r. Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III)
Aktualizacja: 26 września 2017 r. Tomasz Cioch (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Ar-III)