Nr Karty
386/2017
Temat dokumentu
inne
Nazwa dokumentu
Wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Opis dokumentu
Wniosek dotyczy wytwarzania odpadów w wyniku wykonywania prac serwisowych środków transportu na wynajmowanym terenie położonym w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13
Obszar, którego dotyczy dokument
Wytwarzanie odpadów związane z pracami serwisowymi środków transportu
Znak sprawy
Ek-I.6221.10.2017
Dokument wytworzył
Pani Maria krzyżanowska i Pan Artur Krzyżanowski - przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej "MAH-TRANS" z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 13 dnia 25 września 2017
Dokument zatwierdził
dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 13
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 26 września 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 26 września 2017 r. Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I)