Nr Karty
391/2017
Temat dokumentu
Karta informacyjna - wniosek
Nazwa dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew
Opis dokumentu
Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie 49 sztuk drzew rosnących przy ulicy Podmiejskiej
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.496.2017
Dokument wytworzył
EDF POLSKA S.A. z siedzibą: ul. Podmiejska; 44 - 207 Rybnik dnia 8 września 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia 8 września 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 3 października 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 3 października 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)