Nr Karty
393/2017
Temat dokumentu
ochrona powietrza
Nazwa dokumentu
Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Opis dokumentu
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji DB CARGO POLSKA S.A., ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik
Obszar, którego dotyczy dokument
Aktualizacja wielkości emisji z źródeł zakładu
Znak sprawy
Ek-I.6225.15.2017
Dokument wytworzył
DB CARGO POLSKA S.A. ul. Kłokocińska 51, 44-200 Rybnik dnia 8 września 2017
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy dnia
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2, pokój nr 013
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 4 października 2017 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)
Aktualizacja: 4 października 2017 r. Maria Cieślik (Inspektor Ek-I)