Nr Karty
421/2017
Temat dokumentu
Karta informacyjna - decyzja
Nazwa dokumentu
Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzewa
Opis dokumentu
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ulicy Józefa Pukowca 3 w Rybniku
Obszar, którego dotyczy dokument
Miasto Rybnik
Znak sprawy
Ek-I.6131.565.2017
Dokument wytworzył
Małgorzata Drożdż dnia 12 października 2017
Dokument zatwierdził
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Jarosław Kuźnik – Naczelnik Wydziału Ekologii dnia 12 października 2017
Miejsce przechowywania dokumentu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska ul. Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok. 012, tel. 43-92-042 ekologia@um.rybnik.pl
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Brak
Uwagi
Brak
Publikacja: 12 października 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)
Aktualizacja: 12 października 2017 r. Małgorzata Drożdż (Młodszy Referent Ek-I)